STORITVE

izkop z bagerjemIzkopi

Podjetje Resal d.o.o. v skladu z vašimi željami poskrbi za:
- izkope v vseh kategorijah zemljin
- gradbena dela (gradnja objektov, gradnja kamnitih in betonskih opornih zidov)
- melioracija kmetijskih površin (agromelioracije)
- urejanje voda
- izvedba komunalne infrastrukture
- zunanje ureditve objektov (priprava terena, vse vrste tlakovanja, zatravitve)
- košnja in mulčenje
- zunanjo ureditev (dvorišč, parkov, dovoznih poti)

Izziv nam predstavljajo celoviti projekti izkopov, komunalne ureditve ter zunanje ureditve objektov, kar zagotovimo skupaj z našimi podizvajalci.

prevoz odpadnega materialaPrevozi (transport)

Poleg gradbenih storitev opravljamo tudi prevoze različnega razsutega tovora znotraj Republike Slovenije, pri čemer spoštujemo dogovorjene roke, smo zanesljivi in fleksibilni. Podjetje Resal vam za vaše potrebe omogoča tudi najem strojev in kamionov. 

 

 

 

rusitvena dela z bagerjem
Rušitvena dela in urejanje zemljišč

Rušenje izvajamo skladno z vsemi dovoljenji, načrti in ukrepi. Podjetje Resal opravlja vse storitve povezane z ureditvijo kmetijskih zemljišč, zunanjo ureditvijo objektov (tlakovanje, zatravitve, urejanje dovoznih poti, dvorišč). Poskrbimo za košnjo in mulčenje.
zimska sluzbaZimska služba

Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. V podjetju Resal d.o.o. našim naročnikom zagotavljamo vse storitve povezane z zimsko službo: posip in pluženje cest, ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč, avtobusnih postajališč in izvajanje odvoza snega. Poskrbimo za vsa pripravljalna dela (označbe, deponija posipnih materialov, postavitev zabojnikov).


 

tranzitTrgovina v tranzitu

V povezavi z osnovno dejavnostjo podjetja – gradbeništvo in prevozništvo - se podjetje ukvarja tudi s prodajo gradbenega materiala, predvsem:

- vseh vrst peskov
- zemljin
- kamenje za obloge

 

 

User Login